Bli medlem

Bli medlem

By  | 

Som medlem kan du stödja vår verksamhet genom att registrera ditt medlemskap. Det är gratis. Som medlem stödjer du vår verksamhet genom att ta ställning till vår nya jämställdhetsidé som heter empowerialism. Begreppet kommer från empower som betyder berika varandra på makt. Vi tror att skevheter i samhället kan förändras genom att vi börjar med oss själva. Att vara empowerialist innebär att du med handling bidrar till att öka makten och möjligheterna för fler människor, för att få uppleva hur än mer makt och möjligheter kommer tillbaka till dig själv. Vår vision är att öka möjligheter för fler människor. Detta genom att gå samman för att synliggöra möjligheter för varandra. Inspiration är hämtad från romanen `Skicka vidare`(Pay it forward) av Catherine Ryan Hyde. Historien visar vad som händer när en enskild människa gör skillnad genom att skicka vidare tre goda handlingar. Dessa handlingar skickas i sin tur vidare och blir en folkrörelse av goda handlingar som förändrar samhället positivt. Filmen visar att varje individ har tillräckligt med makt för att påverka och förändra samhället i positiv riktning.Som medlem hos oss får du förhandsinformation om inbjudningar, events och möjligheter som vi annars inte sprider.

Bli medlem