Bloggar

Varför kallas flickor för bossiga?

By  | 

Kvinnligt ledarskap

Jag befinner mig på en lekplats och betraktar hur flickor och pojkar behandlas olika vid en sandlåda. När en pojke tar kontrollen kallas han för en ledare. När en flicka gör samma sak riskerar hon att stämplas som bossig. Flickor ska vara snälla och duktiga, killar ska vara busiga och ta plats. Diagnos duktig flicka är ett resultat av att vi uppfostrar och behandlar flickor och pojkar på olika sätt. Detta blev jag nyligen påmind om när jag skulle hämta min fyraåriga dotter på dagis. Jag möttes av en lapp på dörren med texten “Flickorna är inne och myser med pärlor och pojkarna springer av sig ute och spelar fotboll”. När jag frågade personalen varför de delade upp flickorna och pojkarna fick jag till svar att det blev lugnast på avdelningen genom att göra så. Där började min resa med bråk med rektor och personal för att få förskolan att följa skollagen så att min dotter kan få ta lika stor plats som pojkarna.

Jag undrar ibland hur min dotter kommer att behandlas när hon blir vuxen och ska förverkliga sina drömmar. Nyligen fick några av Sveriges företagsledare ställas inför frågan om deras karriär skulle varit lättare om de vore kvinna. Frågan är bisarr och leder till skratt eftersom en man aldrig skulle tänka så. Men kvinnor som vill förverkliga sina drömmar i karriären tänker ofta hur det skulle vara om de vore män i karriären. För visst är det så att män har sedan de var pojkar fått höra att de är naturliga ledare. Därför blir det också lättare för män att ta plats och göra karriär.

”När en man och en kvinna driver ett företag tillsammans, tenderar de själva (och andra) ofta att se mannen som den naturlige företagsledaren”

 Att som kvinna vakna upp en morgon med en affärsidé och söka stöd från omgivningen för att förverkliga sin idé, finns det inte mycket inspiration att hämta. Bilden och språket om företagande har manliga förebilder som uppmuntrar andra män att starta företag. Jag kände mig inte inkluderad. Jag började därför min resa med att intervjua andra kvinnliga entreprenörer och ledare. Vi träffades, delade erfarenheter och fick både gråta och skratta tillsammans. En känslosam resa, som stärkte mig i min övertygelse om att vi kvinnor måste bli varandras förebilder för att peppa och uppmuntra varandra till att förverkliga idéer.

”Fler kvinnor behöver kliva fram som förebilder för varandra eftersom bilden och språket om företagande är av tradition manligt präglade”

Idérummet är en plattform som jag hoppas ska inspirera tusentals och tusentals kvinnor att ta plats med sina idéer och genom inspiration förverkliga sina idéer i ett stort nätverk med varandra. Om kvinnor skulle våga förverkliga sina idéer i lika stor utsträckning som männen skulle en kvarts miljon nya arbetstillfällen skapas. Det betyder att kvinnors idéer och kvinnors företag kan lösa en större del av landets stora arbetslöshet. De flesta kvinnor blir företagare genom att de abetar med sin idéer på fritiden och successivt trappar ned sin anställning. En framgångsmetod som ofta kallas för kycklingentreprenörskap. Det är aldrig för sent att förverkliga sin idé och kanske kan du hitta tips och idéer från Idérummet?

 ”Visste du att kvinnor som startar företag vid sidan om sin anställning har 25 gånger större chans att gå till heltidsföretagande?!”

Till min dotter kommer jag att säga att bossighet är det nya och moderna ledarskapet. För det är värt att påminna omvärlden om att kvinnor betalar med sina unga företag årligen ut 91 miljarder sek i lön i Sverige. Med fler bossiga och modiga flickor kan vi se fler växande företag som skapar tillväxt, sysselsättning och ett mer välmående och inkluderande samhälle.

/Mona Abou-Jeib

Kommentarer