Daniel Hoch

Daniel P. Hoch
Befattning: Marketing – Engagement
E-post: daniel.iderummet@gmail.com
View Daniel P. Hoch's LinkedIn profileView Daniel P. Hoch’s profile

Engagement på Iderummet.se
Here at Iderummet.se we hope to provide inspiration and support for your ideas.  Another main (and possibly more important) goal of ours is to create connections.  We would like to bring the meeting-place concept to life.  My role is to “engage” with like-minded individuals & organisations. To create networks. To find ways to add value through our connections.  To take advantage of resources that already exist.  …all of this for our Stakeholders (you!).  We would rather have partners than suppliers.  Please be in touch if you think you or your organisation belongs on this website!

Här på Iderummet.se hoppas vi kunna ge inspiration och stöd för era idéer. Ett annat viktigt (kanske viktigare) mål för vår del är att hjälpa till att skapa kontakter. Vi vill föra mötesplatskonceptet till liv. Min roll är att engagera likasinnade individer och organisationer. Att skapa nätverk. Att hitta sätt att skapa mervärde genom våra kontakter samt att dra nytta av de resurser som redan finns. … allt detta för våra intressenter (Dig!). Vi vill hellre ha samarbetspartners än leverantörer. Hör av dig om du tror att du eller din organisation hör hemma på denna sida!

Om Daniel 
He is a native English speaking communications professional with a keen understanding of how to target a market.  In both his professional and personal life, Daniel does his best to be honest, trustworthy, open, curious, and kind.

Hans modersmål är engelska, är utbildad kommunikatör med yrkesvana, och en djup förståelse för hur man riktar kommunikation till olika målgrupper.  I både sitt professionella och personliga liv strävar Daniel efter att vara ärlig, pålitlig, öppen, nyfiken och vänlig.

Know How (kvalifikationer)
International Marketing Communication, Branding, Product / Service promotion, Internal Communication, Mentoring a team,

Management and coordination of:

  • Projects (cross-functional, multi-national)
  • Sponsorship
  • Events
  • Suppliers/parters
  • Marketing research

Most importantly: finding the right song for the moment.

Intressen:
Outdoor activities, racket sports, family, the environment and sustainable living, everything around music, getting to know people.

Oväntad styrka:
He’s a darn good bowler!