Idéannonser

Affärsängel sökes!

By  | 

Livsmedelsbutiker slänger mycket livsmedel vilket belastar miljön men även är negativt för butikernas lönsamhet. Jag har en idé om hur man skulle kunna komma tillrätta med detta. Konceptet kan bli rikstäckande och omfattar även sociala medier. I konceptet ingår även miljöaspekter och en viss del av omsättningen skall återgå till butikerna för fortsatt miljöarbete inom den egna butiken. Kopplingar kan även göras till hjälporganisationer. Mvh Claes Björnelius 0735- 13 11 46