Idéannonser

Träna upp förståelsen och relationer

By  | 

Att människor med autism kan börja brev växla med varan vilket kan göra så dem får mer förståelse för andra parter och inte känner sig lika ensamma i vardagen som de annars kanske gör. Man kan träna upp förmågan på att hålla kontakter och relationer uppe