Inspiration

Äldre arbetskraft behövs

By  | 

Åldersgruppen 55+ behövs på svensk arbetsmarknad men arbetsgivarna har en del kvar att göra när det gäller att ta tillvara denna arbetskraft. Det visar en rapport som Arbetsmarknadsutskottet nyligen har släppt. Rapporten heter “Ett förlängt arbetsliv – forskning om arbetstagarnas och arbetsmarknadens förutsättningar” . Där har man undersökt vilka kroppsliga och kognitiva förutsättningar som finns för att arbeta länge, samt hur arbetsmarknaden är utformad för att ta tillvara erfaren arbetskraft. Rapporten har kommit fram till att det fortfarande finns en del negativa attityder på arbetsmarknaden mot äldre personer som vill fortsätta arbeta eller återvända till arbetslivet. I rapporten efterfrågas också ett åldersmedvetet ledarskap och förbättrad arbetsmiljö.

Ladda ner rapport här:

/Caroline Bexius