Arbetsmarknaden

”Berätta om dig själv”

By  | 

”Kan du berätta lite mer om dig själv?”. Den frågan har många hört fler än en gång i intervjusammanhang. Men trots att den är en favorit hos rekryterarna blir många kandidater lite osäkra på sitt svar. Det finns ju så många ändar att börja i: Ska du visa hur du är som person, berätta om dina fritidsintressen eller direkt djupdyka i dina tidigare prestationer?

KNYT AN TILL DEN TJÄNST DU ÄR PÅ INTERVJU FÖR

Fokusera på det som du tror är relevant för rekryteraren att veta om dig. Det vill säga något som går att knyta an till den tjänst som du är på intervju för. Försök att summera dina tidigare erfarenheter på ett kortfattat och intresseväckande sätt. Lyft också fram dina styrkor som person, gärna underbyggt med ett par konkreta exempel.

HUR DU TOLKAR FRÅGAN ÄR EN DEL AV SVARET

Bara att se hur kandidater tolkar denna fråga kan ge en bra bild av personen. Vissa börjar prata om sina fritidsintressen, andra berättar om sin uppväxt och familj. Det viktigaste är att lyfta fram personliga egenskaper som kan kopplas till den tjänst du är på intervju för. Självklart kan du lägga till något som inte är jobbrelaterat så länge det framhäver positiva sidor hos dig själv.

TÄNK IGENOM VILKEN BILD DU VILL FÖRMEDLA

Det är viktigt att innan intervjun tänka igenom vilken bild du vill förmedla av dig själv, för att undvika att du svävar iväg. Det du väljer att berätta ska ha relevans för tjänsten eller för rekryteraren, så att hen snabbt kan få en bild av dig som person. Ett tips är att lyfta fram ett antal egenskaper och berätta hur dessa är utmärkande för just dig. Det kan också vara bra att berätta en kort historia som visar på en specifik egenskap som efterfrågas till den aktuella tjänsten.

Det finns alltså inget rätt eller fel sätt att svara på frågan ”Berätta om dig själv”.  Se det istället som en möjlighet att lyfta fram det som du själv tycker är viktigt. Men glöm inte bort att ditt svar ska vara kortfattat och relevant för tjänsten och att det ska säga något om varför just du är rätt person för jobbet.