Arbetsmarknaden

Så förenklar du ditt jobbsökande – 3 smarta steg

By  | 

Oavsett vad du tar dig an för uppgift här i livet så beror slutresultatet till stor del på hur väl förarbetet är utfört. Det gäller även inom yrkeslivet. Förstudier är aldrig bortkastad tid utan ökar dina chanser betydligt i en rekryteringsprocess. Kortfattat kan förberedelsefasen beskrivas i tre steg: självinsikt, marknadsinsikt och en handlingsplan för att ta dig dit du vill. Vi har samlat verktygen för att göra din resa genom jobbsökandet lättare.

Självinsikt – lär känna dig själv

Självinsikt innebär att du lättare blir motiverad och känner arbetsglädje. Och omvänt, så finns risken att du förlorar känslan av meningsfullhet och engagemang. Ofta är det lättare att ta sig igenom denna del av förberedelsen med hjälp av en annan person, till exempel en coach, mentor eller god vän. Utifrån den bild som vuxit fram – identifiera vilka arbetsroller som är intressanta för just dig. Komplettera med att gå igenom vilka branscher som väcker ditt intresse och vilka företag du helst vill jobba på.

Marknadsinsikt – lär känna marknaden

En omvärldsanalys är alltid värdefull när du vill ta nästa steg i ditt yrkesliv. Det är viktigt att säkerställa att de önskemål som växt fram är realistiska i förhållande till läget på arbetsmarknaden.

Viktiga frågor att undersöka är:

 • Hur ser arbetsmarknaden ut för de tjänster som du identifierat som intressanta?
  •    Vad är bedömningen för framtiden?
  •    Inom vilka branscher finns de arbetsområden du söker?
  •    Vilka branscher kan du tänka dig att jobba inom?
  •    Vilka företag finns i det geografiska område du är intresserad av att jobba och bosätta dig i?

Gör en koll om din uppfattning stämmer med verkligheten!

Det är inte alltid att den bild du har av ett företag eller en bransch stämmer överens med hur det är i verkligheten. Därför kan det vara bra att skaffa sig djupare kunskap. Detta är något som även gynnar dig i ditt jobbsökande. Eftersom du då är påläst och kan rikta din ansökan tydligare, ställa relevanta frågor i kontakten med företagen eller matcha dina svar vid en intervju.

Handlingsplan – lär dig att agera rätt

Inför arbetet med en personlig handlingsplan är det vikigt att genomföra en nulägesanalys. Detta underlättar för dig när du ska identifiera mål och aktiviteter som leder dig fram till det önskade yrket. Var ärlig med dig själv. Finns det några hinder för att nå den bild som tagit form?

Exempel på frågeställningar för att leda dig framåt:
– Har jag rätt utbildning?
– Har jag rätt erfarenhet och kompetens?
– Har jag rätt branschkunskap?
– Hur står jag mig i konkurrensen på relevant arbetsmarknad?

 Oavsett vad du tar dig an för uppgift här i livet så beror slutresultatet till stor del på hur väl förarbetet är utfört. Det gäller även inom yrkeslivet. Förstudier är aldrig bortkastad tid utan ökar dina chanser betydligt i en rekryteringsprocess. Kortfattat kan förberedelsefasen beskrivas i tre steg: självinsikt, marknadsinsikt och en handlingsplan för att ta dig dit du vill. Vi har samlat verktygen för att göra din resa genom jobbsökandet lättare.

Självinsikt – lär känna dig själv

Självinsikt innebär att du lättare blir motiverad och känner arbetsglädje. Och omvänt, så finns risken att du förlorar känslan av meningsfullhet och engagemang. Ofta är det lättare att ta sig igenom denna del av förberedelsen med hjälp av en annan person, till exempel en coach, mentor eller god vän. Utifrån den bild som vuxit fram – identifiera vilka arbetsroller som är intressanta för just dig. Komplettera med att gå igenom vilka branscher som väcker ditt intresse och vilka företag du helst vill jobba på.

Marknadsinsikt – lär känna marknaden

En omvärldsanalys är alltid värdefull när du vill ta nästa steg i ditt yrkesliv. Det är viktigt att säkerställa att de önskemål som växt fram är realistiska i förhållande till läget på arbetsmarknaden.

Viktiga frågor att undersöka är:

 • Hur ser arbetsmarknaden ut för de tjänster som du identifierat som intressanta?
  •    Vad är bedömningen för framtiden?
  •    Inom vilka branscher finns de arbetsområden du söker?
  •    Vilka branscher kan du tänka dig att jobba inom?
  •    Vilka företag finns i det geografiska område du är intresserad av att jobba och bosätta dig i?

Gör en koll om din uppfattning stämmer med verkligheten!

Det är inte alltid att den bild du har av ett företag eller en bransch stämmer överens med hur det är i verkligheten. Därför kan det vara bra att skaffa sig djupare kunskap. Detta är något som även gynnar dig i ditt jobbsökande. Eftersom du då är påläst och kan rikta din ansökan tydligare, ställa relevanta frågor i kontakten med företagen eller matcha dina svar vid en intervju.

Handlingsplan – lär dig att agera rätt

Inför arbetet med en personlig handlingsplan är det vikigt att genomföra en nulägesanalys. Detta underlättar för dig när du ska identifiera mål och aktiviteter som leder dig fram till det önskade yrket. Var ärlig med dig själv. Finns det några hinder för att nå den bild som tagit form?

Exempel på frågeställningar för att leda dig framåt:
– Har jag rätt utbildning?
– Har jag rätt erfarenhet och kompetens?
– Har jag rätt branschkunskap?
– Hur står jag mig i konkurrensen på relevant arbetsmarknad?