Arbetsmarknaden

Arbetsförmedlingens nya tjänst Stöd och matchning

By  | 

Idén med spår 3, sk Stöd och matching, är att i så tidigt stadium som möjligt bryta deltagares arbetslöshet genom nytt jobb, utbildning eller praktik.

Idag finns det ca 140 stycken leverantörer för Stöd och matchning. En av dem är Osynliga jobb som är Sveriges största förmedlare av osynliga jobb. Osynliga jobb utbildar och föreläser om hur den osynliga arbetsmarknaden fungerar och har nu öppnat upp för stöd och matchning.

 

De skriver i sitt pressmeddelande.

”Vi förstår ditt liv och de utmaningar du står inför. Vi möter dig mitt i jobbstressen och får ordning på alla delar i jobbsökarprocessen. Därför säger vi i enlighet med vårt löfte till dig som kund; ”Lugn, vi hjälper dig!”. Hos oss får du en egen PM (personlig matchare), som leder dig från start till mål i vårt tiostegsprogram för boostning och matchning mot nytt jobb.”

 

Målsättningen med Stöd och matchning

Målsättning med stöd och matchning  är att de arbetslösa som tar del av tjänsten ska snabbt komma till arbete, praktik eller utbildning. Fullt fokus för leverantören är att nå målet för varje deltagare genom aktivt arbetssökande och deltagande i arbetsinriktade aktiviteter. En obligatorisk insatts är att alla deltagare har möjlighet att träffa en utbildad Studie- och yrkesvägledare inom 90 dagar.

Alla deltagare har stor valfrihet när det gäller att välja mellan leverantörer Stöd och matchning. Arbetsförmedlingen har byggt upp en enkel och användarvänlig tjänst där man enkelt kan söka efter leverantörer stöd och matchning som finns i ens närhet. Viktigt att tänka på att det kan vara värt att resa lite längre ibland då det kommer finnas leverantörer som kommer sticka ut i statistiken.

Läs mer om stöd och matchning  på wikipedia