Inspiration

Att ta sitt företag till börsen

By  | 

Ditt bolag har generellt fem parallella processer att gå igenom innan det kan börsintroduceras eller listas.

1. Legal process. Genomlysa bolaget juridiskt, det vill säga genomgång av handlingar, organisation, styrelse, anställda, avtal, försäkringar och eventuella tvister samt formalia som att låta aktieboken skötas av VPC.

2. Dokumentationsprocess. Skriva ett prospekt med bakgrund och motiv till noteringen, bolagsbeskrivning, uppgifter om ägande och mycket annat.

3. Noteringsprocess. Föra dialog med vald marknadsplats/börs, uppfylla dess olika krav som exempelvis antal aktieägare, informationspolicy, kapacitet att ge information till marknaden, med mera.

4. Värderingsprocess. Värdering av bolaget med hjälp av ett flertal modeller. Här ingår även en viss rabatt till nya investerare. En komplicerad men viktig process. Här gäller det att positionera företaget på rätt sätt för att tydliggöra den potential som finns i bolaget.

5. Marknadsförings-/försäljningsprocess. Erbjuda aktien till allmänheten och institutionella investerare, ge bolaget uppmärksamhet i form av medieexponering och aktieanalys, planera försäljning, genomföra investerarträffar och så vidare.

Hur börsnoterar man företaget?
I november 2007 infördes MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) som är ett EU-direktiv, i svensk rätt. Börs har därmed inte längre någon formell innebörd, men är ett bolag som har tillstånd att driva minst en reglerad marknad.

Regelverket för reglerade marknader är strängare än för multilaterala handelsplattformar. De två börserna i Sverige är Nasdaq OMX Stockholm och Nordic Growth Market (NGM). Båda har en reglerad marknadsplats och en handelsplattform.

Handelsplattformar nämns MTF, Multilateral Trading Facility. Det är ett handelssystem som underlättar handel med finansiella instrument mellan flera handlare. Används särskilt med instrument som saknar en officiell handel, till exempel vid robothandel.

För notering på Stockholmsbörsen gäller minst tre års verifierbar historia och kunna påvisa att man är vinstdrivande. För NGM gäller liknande krav, där bolaget ska ha minst 300 delägare med vardera minst 5000 SEK i ägande. Minst 10% av rösterna och minst 10% av aktierna ska vara spridda bland allmänheten. NGM är främst till för små och medelstora tillväxtbolag.

Handelsplattformar i Sverige är First North, Nordic MTF, Aktietorget och Burgundy.

Det är viktigt att komma ihåg att den analys av företaget som först görs, avgör om det är en fördel eller inte att börsnotera.

Processen för en notering kräver resurser och tar mellan 6 – 12 månader, beroende på hur förberett allt är respektive bolagets storlek. Har man väl bestämt sig för att börsnotera sitt företag så är det ett antal steg att gå igenom. Först ska olika rådgivare väljas: företagets finansiella rådgivare/mäklare, revisorer, advokater och registratorer.

Tillsammans med dessa förbereds

 • granskningar och rapporter, frågor som berör juridik, redovisning och företagsbesiktning.
 • prospekt med information om bolaget enligt reglerna för multilateral handelsplattform, och dokumentation om företaget, så som bolagsordning och årsberättelser.
 • uppbyggnaden av företaget och gruppen, bolagsstyrelse och planer angående aktieoptioner.

Sedan följer möte med investerare och anbudsgivning.
Om företaget ska noteras på en reglerad marknad eller om aktierna erbjuds allmänheten så lämnas ansökan om börsintroduktion till nationell tillsynsmyndighet. Ansökan lämnas också till vald fondbörs.

Informationen om företaget godkänns av den nationella tillsynsmyndigheten.

Tillstånd ges för handel med företagets aktier på en multilateral handelsplattform från vald fondbörs.

Alla krav för notering på Stockholmsbörsen finns här.

När börsnoterar man företaget?
Investerare måste kunna få information om företagets möjligheter att växa och vad som krävs för att det ska kunna uppnås. Företaget fungerar långsiktigt när det gäller investeringar och tillväxt om ledningen visar en professionalitet när det gäller effektivitet, information, insyn, investerarkontakter och hållbarhet.

Ett företag är redo för börsnotering när bolagets ledning

 • har erfarenhet och kunskap som gagnar verksamheten.
 • visar integritet och finansiell redbarhet.
 • är konstituerade.
 • har ett tydligt och proaktivt ledarskap.
 • har en finansiellt ansvarig med kunskap.
 • har ett djupt engagemang för verksamheten.
 • har kapacitet nog att leda bolaget utan att komma i beroendeställning till utomstående.
 • har ett gott kontaktnät inom branschen och med investerarna.

Externa ledamöter tillsätts om den egna ledningsgruppen saknar något av detta ovan.

Varför börsnoterar man företaget?

Fördelar med att börsnotera sitt bolag kan vara sådant som

 • ökad tillgång till kapital genom aktieinvesteringar i bolaget.
 • ökad tillgång på olika finansieringsmöjligheter som riskkapital.
 • aktierna blir likvida – kan omsättas i pengar.
 • företagets produkter eller tjänster blir mer kända.
 • lättare att göra anställda till delägare.
 • större möjlighet att attrahera nya kunder / samarbetspartners / medarbetare.
 • skatteskäl.

 

/Lennart Arivall

(Listningarna är tagna från ec.europa.eu ’Stegen i en börsintroduktion’
och drivkraft.ey.se ’Varför ska man börsnotera ett bolag?'”)

Kommentarer

 1. […] Ditt bolag har generellt fem parallella processer att gå igenom, som du kan läsa om här. […]