Inspiration

En ljusning väntar för outnyttjad arbetskraft

By  | 

Nära 900 000 svenskar i arbetsför ålder arbetar inte alls eller vill arbeta mer.  Det är en ökning med 30 procent sedan 2001, visar siffror från SCB:s arbetskraftsundersökning för fjärde kvartalet i fjol.

Enligt Torbjörn Israelsson, analytiker på Arbetsförmedlingen, beror ökningen på ett tillskott av personer som tidigare inte har varit aktiva på arbetsmarknaden.

Främst består den outnyttjade arbetskraften av arbetslösa, vilka i fjol uppgick till 411 000 personer med en svag övervikt av män.

Även bland deltidssysselsatta som vill jobba mer, är männen nu i majoritet. En förklaring till det är, enligt Torbjörn Israelsson,att konjunktursvackorna drabbat främst mansdominerade branscher som IT och industri.

Nu väntas en ljusning på arbetsmarknaden, vilket ger hopp om att det outnyttjade arbetskraftsutbudet kommer att gå ner.

/Caroline Bexius