Inspiration

Enklare regler för generationsskiften skapar fler företag

By  | 

Om man gör det enklare att låta företag gå i arv från en generation till en annan, kan det få stora positiva effekter i Sverige. Det menar finansminister Anders Borg (M) och näringsminister Annie Lööf (C) i en artikel på  SvD Brännpunkt, den 14/3-14.

Enligt artikelförfattarna kan skatten för den som överlåter sitt företag inom familjen idag bli mer än dubbelt så hög som skatten för den som säljer företaget till någon utomstående. Regeringen har nu startat en utredning i syfte att förenkla reglerna för generationsskiften i företag och därmed ytterligare förstärka entreprenörskapet. Därmed underlättar man för företagande och entreprenörskap, vilket är en del i arbetet med att nå full sysselsättning.

Ministrarna menar att det kan få långsiktiga negativa effekter på ekonomin att skattemässigt missgynna att företag stannar kvar inom familjen. De skriver också att Sverige, jämfört med andra länder, har en stor andel företag som ägs och drivs av personer som är äldre än 55 år. De senaste 25 åren har dessutom genomsnittsåldern på Sveriges företagare ökat. Artikelförfattarna menar att det är bra att människor vill stanna kvar i jobb och företagande högre upp i åldrarna. De varnar för de fall där skattesystemet skapar inlåsningseffekter som får människor att stanna kvar i företagande längre än de önskar och menar att det kan motverka jobb och entreprenörskap. Det kan till exempel leda till att nya generationer inte får chansen att utveckla verksamheten.

90 procent av alla företag i Sverige ägs av en eller ett fåtal personer, ofta en familj.

Läs hela debattartikeln:
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/det-ska-bli-lattare-att-ta-over-foretag_3362586.svd

/Caroline Bexius