Inspiration

Förverkliga idéer gör oss lyckligare

By  | 

Att ha idéer och förverkliga idéer handlar inte bara om att driva lönsamma verksamheter. Utan det handlar också om att få förverkliga sina drömmar och utveckla sig själv som person. Ny forskning visar att förverkliga idéer skapar välbefinnande och lycka. Det visar den årliga rapporten från Global Entrepreneurship Monitors. Trenden är global, särskilt för kvinnor i innovationsdrivna ekonomier.

Rapporten är global och 70 länder har deltagit i studien, vilket representerar 75 procent av världens befolkning och 90 procent av världens totala BNP. Resultatet är slående; entreprenörer är bland de lyckligaste människorna i världen när det gäller individuellt välbefinnande och tillfredsställelse med arbetsvillkor.

För Sveriges del konstateras att lyckan bland entreprenörer har ökat i det så kallade TEX-indexet, från 6,4 till årets 8,2 procent. I innovationsdrivna ekonomier, som Sverige, visar kvinnor en högre grad av personligt välbefinnande än männen.

Du kan läsa hela rapporten här.