Inspiration

Give it forward gör osynliga jobb synliga

By  | 

Give it forward är ett normbrytande karriär- och entreprenörsnätverk som synliggör osynliga möjligheter på arbetsmarknaden, i näringslivet och övriga samhället. Idén bygger på insikten om att de allra flesta jobb och rekryteringar sker via informella nätverk och kontakter. Give It Forward vill synliggöra dessa osynliga jobb och har därför skapat en plattform där tio-tusentals människor kan dela med sig av jobbmöjligheter, publicera karriärstips och lägga upp information om jobb som aldrig annonseras ut den vanliga vägen.

Entrepreneur Sthlm har intervjuat Mona Abou-Jeib, grundare och ordförande för riksföreningen på nationell nivå.

 Vad har ni fått för mottagande för er idé och nätverk sedan ni drog igång verksamheten?

– Jag vet inte själv varför vi har lyckats så snabbt men på 8 månader har vi fått 13 000 medlemmar i vår Facebook-grupp Give it forward. Vi har identifierat ett problem som många tampas med när de kommer ut i arbetslivet och tror att bara för att de hade MVG på universitet så betyder inte det att de automatiskt blir tillfrågade om de bästa jobben.

I verkligen bygger mycket på informella kontakter och nätverk och ju längre ifrån du står dessa nätverk, desto svårare är det att ens få chansen att söka de intressanta jobb som finns, men aldrig annonseras ut. Det finns vad jag kallar osynliga strukturer som du måste se för att kunna navigera på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen förmedlar 2 av 10 jobb säger Mona, resten, dvs 8 av 10 jobb tillsätts via nätverk, sociala medier och rekommendationer.

Vilka är er målgrupp, vilka har störst användning för Give it Forward?

– Kvinnor har ofta sämre nätverk än män och Give it forward är mest riktat till kvinnor, de är dem som behöver oss mest och som har störst behov av det vi kan erbjuda. Vår visuella kommunikation är medvetet anpassad för att attrahera kvinnor. Och det gör vi också säger Mona. Kvinnor från alla sorters bakgrunder och även entreprenörer har gått med i vårt nätverk.

Vi ville vända på hela problematiken med att kvinnor inte hjälper kvinnor och det är precis det vi gör – tipsar om jobb för att hjälpa varandra fram i yrkeslivet.

Kvinnor behöver fler bra förebilder för att vilja starta företag och de behöver ofta också kapital. Tyvärr är det så att män har lättare för att söka investeringsbart kapital än vad kvinnor har så där vill vi också hjälpa till genom att vara en bro mellan idéer och riskkapitalister.

Hur ser den andra delen av matchningen ut, vilka vill utnyttja ert nätverk för att hitta nya talanger?

– De finns de som inte vill rekrytera via Arbetsförmedlingen, som inte tycker att det fungerar tillräckligt bra. Särskilt när man söker ny VD, specialister och chefspositioner.

Många s.k. avancerade jobb går via rekryteringsbyråer och de använder sina egna informella nätverk, vilket resulterar i att dessa jobb inte synliggörs för en större målgrupp. Något som är negativt för både arbetssökanden och rekryterare.

Konsultjätten Ernst and Young ville samarbeta med oss då de inte fick tillräckligt många kvinnor som sökande till sina tjänster, och uppfattningen var att deras annonser inte tilltalade kvinnor i särskilt hög grad.

Återkopplingen som vi har fått från Ernst and Young är att deras samarbete med Give it Forward har resulteterat i ett större antal kvalificerade ansökningar från kvinnor och mångfalden på kandidater har ökat.

Vad är nästa steg, hur vill ni utveckla nätverket Give it forward?

– GiF Sverige har 15 lokalföreningar i 15 län – från södra Skåne Län till Norrbotten län.

Vi vill vara med och påverka och opinionsbilda där vi ser att det behövs förändring. Just nu arbetar GiF med två nationella projekt – det ena projektet är ”Förverkliga idéer jämt” som är projekt för att öka kvinnors företagande.

– Där vill vi skapa en databas med affärsidéer som vi sedan kan skapa event kring för att locka fram riskkapital. Kanske ett slags Draknästet live event säger Mona.

– Det andra projektet är ”Osynliga Jobb” som är ett projekt som ska hjälpa våra medlemmar att synliggöra, hitta och få osynliga jobb på arbetsmarknaden.

Vi vill också börja tipsa om osynliga möjligheter att starta eget,  t ex. hur du söker Starta eget bidrag, befintliga företag till salu, möjligheter att gå in som delägare i företag, osv. Något som vi också vill få till är att matcha ihop arbetssökande med vad vi lägger upp på Facebook säger Mona.

Länk till Give it forwards Facebook-sida.

Källa: http://entrepreneursthlm.nu/notis/438-giveitforward