Inspiration

Hur pitchar man in en bra idé?

By  | 

Hur gör man för att synliggöra sin idé hos investerare och affärsänglar, samt får dem att vilja investera kapital i din idé? Vi har ställt denna fråga till några av landets främsta entreprenörer och investerare. Dessa råd hoppas vi ska kunna vara bra verktyg för er när arbetar vidare med era idéer och söker kapital.1.    

1. Varför är det en bra idé att söka kapital till sin idé
En erfaren affärsängel/investerare med kapital, nätverk, kompetens och erfarenhet kan hjälpa dig förverkliga din idé bättre, troligtvis bättre än du själv klarar själv.

2. Vilka frågor ska man vara förberedd på vid en pitch?
Hur kommer det sig att du värderar bolaget till Xkr?
Vad skall pengarna användas till?
Vilka är era marginaler?
Vilka kunder har ni avtal med idag och hur ser kundunderlaget ut (kvalitativt och kvantitativt)? Vad är problemet din idé löser och vilka efterfrågar den lösningen?

3. Vilka misstag bör man undvika vid en pitch?
Luddiga svar på frågorna
Söka ägarkapital för egen lön eller för att betala tillbaka egna investeringar.
Sök inte pengarna i desperation när det är för sent och bolaget står på ruinens brant.
För mycket fokus på produkten, för lite fokus på marknadens behov.
Bolagsvärderingen bygger på post-money, inte pre-money.
Osäkerhet på varför bolaget egentligen söker ägarkapital.

4. Vilka är de stora “no nos” vid pitchar?
Avsaknad av verifierad marknad.
Inte kunna sin marknad.
Komma oförberedd och inte vara påläst.
Förälskelse i innovationen som begränsar möjligheter och låser dig vid ett ”så här är det”.
Inte lyssna på idéer om andra marknader och tillvägagångssätt.
Säga att bolaget måste anställa en annan vd för att du vill sluta, gå i pension eller göra något annat.
Säga att alla är kunden, visa istället på en första marknad att fokusera på.
Sök inte pengar för att utveckla fler idéer innan den första lyckats på marknaden.
Ignorera inte konkurrenter och andra lösningar
Undanhåll inget, ljug inte.

5. Vad bör man ha med i presentationen vid en pitch?
Nuläget inklusive presentation teamet/kompetenser i bolaget.
Hur kom du på idén.
Hur ser planen ut för framtiden, tidsplan.
Marknadsanalys, hur stor är marknaden.
Vald Affärsmodell och varför man valt den, var beredd om någon frågar att prata om varför andra alternativ valts bort.
Vad pengarna skall användas till.
När kommer bolaget bli lönsamt, och hur vet du det?
Hur skalar man upp bolaget till att bli större, fler marknader etc.?
Räcker pengarna, behövs det fler rundor med investerare, hur kommer då ägandet att spädas ut?
Exitstrategi, hur kommer man ur investeringen?

6. Vilka är de vanligaste orsakerna att en investerare säger nej?
De kan inte marknaden/känner inte branschen
Värderingen, för liten ägarandel för att lockas av affären.
Brist på förtroende för entreprenören.
Svaga IPR rättigheter.
Svag eller vikande marknad.
Din idé är inte skalbar.