Inspiration

Hur ser en entreprenör ut?

By  | 

Bilden av vem som skapar och förverkligar idéer i samhället är en äldre, vit man som har mycket pengar att skapa god lönsamhet i sin verksamhet. Det är inte konstigt att vi bär på den stereotypa bilden eftersom den fortfarande är sann. Statistik som SCB: s rapport “Hur ser den vanligaste entreprenören ut?” bekräftar att de allra flesta idéskaparna i samhället utgörs av äldre och vita män.

Vi vill förändra bilden av hur en entreprenör ser ut. Detta genom att locka en mångfald av människor att ta plats med sina idéer, att våga tro på sina idéer och förverkliga sina idéer. Trots att varje individ i snitt kommer på tre bra idéer under sitt liv, fastnar de flesta idéerna i byrålådan. De når aldrig verklighetens ljus utan förblir oförverkligade drömmar. Detta beror på att människor generellt saknar tillräckligt med stöd, kunskap och förebilder för att våga satsa på sina idéer. Som exempel kan nämnas att om kvinnor vågade förverkliga sina idéer i lika stor utsträckning som män skulle en kvarts miljon nya jobb skapas (källa: Tillväxtverket). Det är viktigt för tillväxten, välfärden och demokratin att en mångald av människor vågar och vill satsa på sina idéer. Det skulle också skänka oss många nya och häftiga produkter och tjänster som passar fler människor.

Sitt inte på din idé! Ta plats med din idé genom att berätta om den och nätverka med andra. Hemligheten bakom en förverkligad idé är genomförandet, som bygger på ett samarbete med många andra människor. Därför är första steget att synliggöra din idé och förverkliga den i ett nätverk med andra.