Inspiration

Mindre byråkratiskt krångel kan göra Sverige företagarvänligare

By  | 

Enligt en rapport som Världsbanken publicerade på måndagen, ligger Sverige på 61:a plats bland OECD-länderna när det gäller smidigheten att starta företag.

– Det tar 16 dagar att starta upp ett företag i Sverige, jämfört med en halv dag på Nya Zeeland, säger Augosto Lopez Claros, chef för Världsbankens enhet för globala indikatorer, i samband med ett seminarium i Stockholm.

Däremot får Sverige beröm för sin skatteadministration, eftersom det tar mycket mindre tid att fylla i och administrera skatterna för de svenska företagen än för snittet i OECD.

För tre år sedan låg Sverige på 39:e plats på samma lista. Enligt Augosto Lopos Claros, beror raset snarare på att det har blivit lättare att starta företag i andra länder, än att det har blivit svårare i Sverige. Men enligt rapporten är det ändå för krångligt att starta företag i Sverige. Dessutom är det för dyrt. Detta trots att Sverige för fyra år sedan sänkte sitt krav på aktiekapital, från 100 000 till 50 000.

– Om Sverige inte gör något kommer fallet att fortsätta, för andra länder slopar nu minimikraven på eget kapital helt och förkortar processen, säger Augosto Lopez Claros.

Han noterar också att Sverige har en lite mer rigid arbetsmarknad än OECD-genomsnittet, och varnar för att det kan ha en negativ effekt på produktiviteten, företagsamheten och sysselsättningen. Han konstaterade dock att det är svårt att hitta rätt balans mellan för strama och för flexibla regler.

Rapporten är gjord på uppdrag av den svenska regeringen.

/Caroline Bexius