Personlig intervju

Caroline Jansson

By  | 

Vi möter Caroline Jansson för att tala om hennes humanitära engagemang och om det mentorskapsstipendium hon tidigare vann via Give It Forward.

Vad fick dig att vilja arbeta inom ditt område?
Mitt engagemang för rättigheter går att spåra långt tillbaka, från rättigheter som elev i skolan, som spelare i ett fotbollslag eller som vuxen på en arbetsplats. I alla mina sammanhang har jag ifrågasatt och lyft orättvisa behandlingar, jag har nog varit väldigt jobbig att ha att göra med från och till. Jag har alltid haft intresse för internationella frågor och har rest väldigt mycket vilket då också fött engagemanget för omvärlden och mänskliga rättigheter på global nivå. Att då få arbeta för en internationell organisation som arbetar för barns rättigheter känns som en fullträff.

Vad driver dig i ditt arbete?
Jag drivs av olika aspekter, men oftast bottnar det i mitt engagemang för att rätt ska vara rätt. Det ska inte spela någon roll vilka förutsättningar någon har, varken ekonomiskt, socialt, kulturellt eller religiöst – våra rättigheter ska alltid tillgodoses.

Vad vill du uppnå?
Min främsta uppgift är att få engagera, motivera och inspirera andra genom mitt arbete och de utbildningar, workshops och föreläsningar som jag leder. Att få vara med och påverka och skapa en förståelse för detta viktiga arbete, är en otrolig förmån att få arbeta med, och jag vill ge vidare av den kunskap och de erfarenheter som jag har fått genom både mitt arbete och mina resor världen över.

Vilka tips kan du dela med dig av till våra läsare som vill arbeta med det som du gör?
Var mindre fokuserad på ett specifikt företag eller organisation, och lägg din fokus på vad det är du vill arbeta med. Vad intresserar dig, vad stimuleras du av, vad drivs du av? Jag tror att synen på den här branschen generellt sätt behöver ändras lite. Jag har uppfattningen att den generella uppfattningen som finns idag är att man tror att vi arbetar med att ”hjälpa” människor. Jag arbetar inte i branschen för att jag vill hjälpa i ordets bemärkelse, jag arbetar här för att människor har rättigheter som idag inte respekteras. Ordet hjälpa är ett svårt ord, det sätter en part i ett svagare läge än en annan, men vi har exakt samma rättigheter, därför föredrar jag ett synsätt och en inställning att arbetet bottnar i just detta, människans rättighet.

En annan viktig sak är att försöka komma i kontakt med en bra mentor som stödjer och vägleder dig. Någon som ser din kompetens och som är villig att hjälpa dig framåt, och kanske även vågar utmana dina rädslor. Jag hade turen att vinna ett mentorsprogram genom GiveItForward, GiF, som gjorde att jag träffade just en sådan mentor, Elisabet Ramel som arbetar på Trygghetsrådet, och hon är en av mina stora inspirationskällor. Hon får mig att våga sakta ner, och inte bara rusa på i ett alltför högt tempo utan faktiskt stanna upp och reflektera över vad det är jag vill med mitt engagemang. Det upplever jag att vi är många i min ålder som missar idag. Man rusar fram men man vet inte vad man rusar till? Samtidigt så är jag som person lite rastlös och drivande, och det är en egenskap som jag behöver acceptera och ta tillvara på.

Vilka kvinnliga förebilder har du?
Min mamma är en oerhört viktig förebild för mig. Hon visade mig tidigt hur man genom att vara ödmjuk och engagerad i sitt förhållande mot andra människor ändå kan uppnå sina mål utan att för den sakens skull armbåga sig fram på andras bekostnad. Vi har alltid haft ett tillåtande diskussions- och socialt klimat hemma. Att jag är ensambarn har inte gjort mig till en mer individualistisk inriktad personlighet, tvärtom har det bara stärkt min sociala kompetens, att värna om andra och att vara mån om relationer. Så det är naturligt för mig att tänka på laget framför jaget. Jag arbetar även i en kvinnodominerad bransch och fascineras ständigt över hur mycket driv, kunskap och engagemang som finns här.

Vad innebär ett gott ledarskap för dig?

”Det finns två typer av ledare. De som anser sig ha en position och de som anser sig ha en funktion. De som anser sig ha en funktion är de som är en bra ledare, för de fokuserar på att motivera och inspirera andra – istället för att fokusera på sig själva”.

För mig handlar ett gott ledarskap inte om fina titlar eller att stiga på karriärstegen – många likställer nog utveckling med att göra karriär – utan om att utvecklas som person. En ledare som tar ansvar för sin egen utveckling, och delar med sig av kunskaper och erfarenheter till andra och får dem att växa är en bra ledare och förebild. En chef är bara en titel, men att vara en ledare är en egenskap. Jag tror på ett mjukt ledarskap, att leda andra med omsorg och ödmjukhet, och jag tror även på att ha ett sunt ifrågasättande i en arbetsgrupp. För mig är ett ifrågasättande likställt med ett kunskapssökande, och jag överbevisas gärna av andras sakkunskap. Då har jag inga problem med att tänka om. Jag drivs inte av prestige utan jag behöver bara förstå varför jag bör tänka om. Det är nog typiskt oss 80-taliser, att få ett svar på frågan varför innan vi genomför något.

Har du någon hjärtefråga som du önskar lyfta för våra läsare?
Jag tror att den ödmjuka vägen är den rätta vägen i arbetslivet. Ibland upplever jag att vår arbetsmarknad är så tuff och resultatinriktad att vi glömmer bort hur vi bemöter andra och tar hand om oss själva i vår strävan att nå målet. Att den ödmjuka vägen inte skulle gå att kombinera med resultat, är för mig helt fel! Jag tror att genom att värna om personer i sin omgivning och bemöta dem med respekt så når man resultat. Du väljer hur du vill förhålla dig till saker och ting, du väljer hur du behandlar andra, och med det hur de i sin tur behandlar dig. Det krävs mod att ta den ödmjuka vägen och ändå nå resultat, och jag vill tro att det går att få båda delarna. Och för mig är ett samarbete med andra centralt för hur jag vill arbeta. Det är både roligare och mer utvecklande!

Vilka framtida spännande projekt har du framför dig?
Efter snart fyra stolta år på världens ledande barnrättsorganisation är det dags att våga ta steget mot nya utmaningar och äventyr. Nu i mars började jag jobba på Friends som ansvarig för privatmarknaden. Det känns otroligt roligt men såklart lite skrämmande att börja på ny kula. Dock är det väldigt skönt att lämna en arbetsplats som man fortfarande tror på till 100%, UNICEF som organisation kommer alltid ligga mig väldigt varmt om hjärtat.

/Helene M Stromberg