Personlig intervju

Josefina Oddsberg, Bee Urban

By  | 

Var kommer ditt stora miljöengagemang ifrån?
Det började med en stark oro för miljöförstöringen som jag tror började i ganska tidig ålder men som blev helt outhärdlig för cirka 10 år sedan. Jag kunde inte sova längre och bestämde mig för att det enda jag kunde göra för att dämpa oron och ångesten var att lära mig med om hur naturen fungerar och vad jag kan göra för att hjälpa till. Jag skolade om mig till biolog och sen urbanekolog när jag fyllde 30 efter att ha arbetat med media i min tidigare ”karriär”. Sen har det bara eskalerat…

Har du någon förebild som har påverkat dig på din väg som entreprenör?
Nej, tyvärr har jag inte det. Men jag skulle gärna vilja ha! Det vore underbart att hitta en mentor. Däremot hade jag och Karolina Lisslö ett fint samarbete och utbyte när vi startade Bee Urban. Det var väldigt värdefullt.

Ser du någon konflikt mellan ett tydligt miljöengagemang, och att vara en vinstdrivande entreprenör?
Nej, inte alls. Jag arbetar hårt för att utplåna villfarelsen att göra gott måste vara gratis. Tänk om fler vågade satsa och att det istället blev helt naturligt med företag som gynnade samhället och inte tvärtom (jag säger inte att det inte finns men om jag räknar hur många gånger jag fått frågan ” varför är ni inte en stiftelse”). Därmed sagt är inte heller att alla företag gör ”ont” Givetvis är det inte så och vi upplever ett stort engagemang från våra kunder. Ibland kan det vara svårt att veta var man ska börja och vi erbjuder ett redskap att börja tänka i nya banor.

Men detta var mer ett huvudbry i början. Nu tycker jag inte att vi möter den inställningen längre. Dessutom så öppnades många dörrar till näringslivet så fort vi blev AB och eftersom vi i huvudsak i början vände oss till näringslivet så var detta mycket viktigt.

Hur ser din framtidsvision ut för vårt samhälle, gällande vår miljö och vår möjlighet till att påverka den i en positiv riktning?
Bee Urbans vision är att återknyta den urbana människan med naturen. Att visa hur viktig den är och vad vi måste göra för att förvalta den. Man måste börja där. Därför arbetar vi med att sudda ut gränsen mellan stad och landsbygd. Att återintroducera naturen till staden för att den ska bli synlig för oss. Hur produceras mat? Hur får vi ren luft osv. är frågor vi måste ställa oss. Dessa förnödenheter är ju beroende av mycket känsliga processer som vi måste lära oss att förvalta väl och biet är ett mycket bra pedagogisk redskap i detta eftersom det är en nyckelart som har mycket stor del i dessa processer. Självklart är vi stenhårda lobbyister för binas väl och ve men visionen är större än så.

På vilket sett hoppas ni nå ut och påverka nästkommande generation till att våga bli miljöengagerade entreprenörer?
På alla sätt vi kan! Ta kontakt med oss!

/Helene M Stromberg