Inspiration

Skapa en vinnande företagskultur

By  | 

Claes Knutson har skrivit boken Har du attityden? och har lång erfarenhet av tillväxtföretag, både som ledare och som konsult.

– Det spelar ingen roll hur bra strategi ni har – en vinnande företagskultur slår allt, säger han till tidningen Driva Eget. Den måste vara knivskarp och guida alla i företaget. Det ska inte råda några tvivel om man passar in eller inte.

Det finns flera fördelar med en tydlig företagskultur, menar han, bland annat:

  • Du kan lättare rekrytera personer som passar in och kan ta er dit ni vill nå.
  • Medarbetarna känner sig tryggare och gladare i en kultur de passar in i, vilket sporrar dem att ta ut svängarna.
  • Kunderna kan lättare ta ställning till om de vill göra affärer med er eller inte.

Så hur gör man? Det är främst tre frågor som Claes Knutson anser är viktiga för att hjälpa chefer och medarbetare på vägen i växande företag.

1. Vilka är era framgångsfaktorer?

För att springa åt samma håll gäller det först och främst att alla vet VART ni är på väg och VAD ni ska göra. Det är ett stort arbete som inte går över en dag, och har ni inte gjort det jobbet än bör ni börja där.

Det är först när ni har den bilden klar för er som ni kan prata om HUR ni ska ta er dit. Och det är här er företagskultur kommer in i bilden, menar Claes Knutson. Samla medarbetarna och diskutera:

  • Vad är det som gör att ni har varit så framgångsrika hittills? Vilka beteenden har ni som särskiljer er? Till exempel: vilket tempo har ni? Vilken laganda? Hur förhåller ni er till prestationer? Hur tillåtande är ni till misstag?

En naturlig följdfråga blir då: Kommer dessa beteenden att ta er dit ni vill (ert mål och er vision)? Fungerar samma beteenden nu när ni är ett växande företag?

2. Vilka är era värderingar?

Nästa steg är att omvandla det ni har kommit fram till i ett antal värderingar. De ska visa vilka ni som företag är, både för er själva och omvärlden.

– Formulera meningar och ge konkreta exempel som beskriver era beteenden i vardagsspråk. Vad gör ni på jobbet som visar era värderingar? säger Claes Knutson.

Medarbetarna i en butik kanske visar att de är positiva genom att alltid le mot kunderna och ge dem tips och råd. Och medarbetarna på ett it-företag kanske är entreprenöriella för att de lyssnar på kunderna och anpassar sig efter deras behov.

Här är det viktigt att kalibrera, menar Claes Knutson, det vill säga stämma av så att ni är överens om att till exempel ”positiv” eller ”entreprenöriell” innebär samma sak hos er alla.

3. Hur ska ni jobba med dem varje dag?

Sedan kommer det svåraste: att inte låta era värderingar hamna i ett worddokument för att plockas fram på nästa års konferens.

– Det gäller att jobba med dem hela tiden och ha dem som styrmedel i allt ni gör, säger Claes Knutson och tipsar om att göra det på två sätt:

  • När någon medarbetare gör saker som inte passar in i de värderingar ni har satt upp, uppmärksamma det.
  • När någon medarbetare sticker iväg från er företagskultur, återkoppla direkt med tydlig feedback.

Slutligen påminner Claes Knutson att företagskultur inte är något som sitter i väggarna, utan något som man själva skapar:

– Om du inte arbetar med den på ett metodiskt sätt, då blir det som det blir. Man får den kultur man förtjänar.

/ Caroline Bexius

Källa: tidningen Driva Eget.