Inspiration

Svenska inkubatorer rankas högt internationellt

By  | 

Två svenska inkubatorer hamnar högt på listan över världens 25 främsta universitetsnära företagsinkubatorer.

Svenska UBI Index har jämfört 300 företagsinkubatorer i 67 länder. Encubator på Chalmers Tekniska Högskola och Uppsala Innovation Centre på Uppsala Universitet hamnar bland de 25 främsta universitetsnära inkubatorerna i världen. På åttonde respektive artonde plats. Högst på listan, som görs för andra året i rad, hamnar Rice Alliance for Technology and Entrepreneurship på Rice University i USA.

Inkubatorerna har delats in i tre huvudkategorier: hur värdefull företagsinkubatorn är för sitt ”ekosystem”, hur värdefull den är för de inkuberade bolagen, samt hur attraktiv den är.

Resultaten visar också, enligt UBI Index, att de bästa universiteten i världen inte har de bästa företagsinkubatorerna. På listan över de 25 bästa är bara två av världens 50 främsta universitet representerade, University of Melbourne och Georgia Tech.

En annan sak som lyfts fram är att Asien, särskilt Kina, är på frammarsch. De europeiska inkubatorerna har ekonomiska resurser som är mer än 2 gånger större än Asien/Oceanien, men skapar bara i genomsnitt hälften så många jobb.

Inkubatorer, ofta nära högskolorna, där lovande företag får stöd att utveckla affärsidé och finansiering, har blivit en av flera viktiga moment för uppstartsföretag, det vill säga företag i startfasen.

Många av de svenska uppstartsföretagen finns inom till exempel telekomindustrin, molntjänster och e-handel. Även sociala företag ökar mycket i Sverige. Många unga vill förena ett engagemang med sitt företagande. De är också ofta bra på att bilda nätverk inom uppstartsbolagen där de kan sprida nya tjänster och idéer till andra konsumenter. Det gör att utländska bolag gärna väljer Sverige som en tidig marknad.

/Caroline Bexius

Källa: Veckans Affärer.
Läs mer: http://www.va.se/nyheter/2014/06/25/tva-av-varldens-basta-inkubatorer-finns-i-sverige/?utm_source=apsis-anp-3&utm_medium=e