Inspiration

Dyk ned i sju inspirerande möjligheter att förverkliga idéer

By  | 
[tps_header]För att komma igång med att förverkliga dina idéer, kan en bra hjälp och utgångspunkt vara att läsa om olika former för att gå från idé till verklighet[/tps_header] [tps_title]Förverkliga idéer genom att starta en förening[/tps_title] Forening_400px
För att starta en förening krävs att du har en idé och att du går samman med några personer för att starta föreningen. Till skillnad från t.ex. ekonomiska föreningar och företag finns det inga lagar som styr hur det ska gå till. Vissa krav ställs på föreningen för att den ska anses som en allmännyttig ideell förening. Detta innebär bland annat att man ska ta emot nya medlemmar som delar föreningens syfte, att verksamheten inte bedrivs i syfte att tjäna pengar åt enskilda och att dess syfte är att tillgodose ett allmännyttigt ändamål. För mer information om hur du går tillväga:http://foreningsinfo.se/wiki/4-att-starta-forening

Sidor: 1 2 3 4 5 6 7