Inspiration

Dyk ned i sju inspirerande möjligheter att förverkliga idéer

By  | 
[tps_title]Förverkliga idéer genom import[/tps_title] Import_400px

Import är ett enormt område för affärsverksamhet. En del produkter som man själv har sett utomlands finns inte i Sverige och ibland undrar man varför ingen har sett till att de finns. Du kan bli importör av varor från andra länder vilket betyder att du köper varor från företag i andra länder och tar hit dem och säljer dem genom lämpliga kanaler. Egentligen krävs det inget speciellt för att bli importör. Tänker du importera exempelvis livsmedel eller hälsokostpreparat måste du vara registrerad importör. Om du ska importera varor från länder utanför EU gäller lite speciella regler vad gäller hur stor mängd varor som får importeras. Begränsningarna sker genom importlicenser och kvoter. Om du ska importera industrivaror, livsmedel eller fiskvaror från länder utanför EU måste du ha en särskild importlicens. Den ansöker du om. (För Industrivaror kontaktar du Kommerskollegium och för livsmedel kontaktar du jordbruksverket, samt för fiskevaror kontaktar du fiskeriverket). Om du vet vad du vill importera så vänder du dig till företaget direkt. Om du letar efter lämpliga produkter så kan du ta kontakt med handelsavdelningarna på olika länders ambassader och be om deras Trade directory som innehåller namn på företag som vill ha kontakt med dig som importör.

 Tips och kontakter

– På Internet finns en sida med 500 000 företag som vill nå dig inom olika områden. Adressen

– De svenska ambassaderna i världen kan hjälpa dig med att förmedla kontakter och informera om hur förhållandena är i respektive land. Adresser till ambassadernas handelsavdelningar får du av Utrikesdepartementet (UD) Tfn: 08-405 10 00. De har också en hemsida http://www.ud.se

Agenturföretagens förbund är en branschorganisation för bl.a. importörer. Tfn: 08-411 00 22. Hemsidesadress: http://www.agenturforetagen.se

SIDA vill främja kontakter mellan näringsliv i Sverige och i samarbetsländerna. Sida kan hjälpa dig med affärsmöjligheter. Tfn: 08-698 50 00. Hemsidesadress: http://www.sida.se

Euro Info Centre hjälper små och medelstora företag med frågor som rör EU och den europeiska marknaden. Hemsidesadress: http://www.euroinfo.se

Sidor: 1 2 3 4 5 6 7