Inspiration

Tips för unga arbetssökande

By  | 

Enligt Unionens coacher Monica Fagerström och Annica Ollerstam finns det mycket att göra för unga som vill in på arbetsmarknaden. Här är deras tips:

• Gör en inventering av dig själv och skriv ner dina bästa egenskaper och dina drivkrafter. Det är viktigt att du är klar över vad du kan bidra med och hur du ska marknadsföra sig själv. Sedan utgår du från detta när du söker jobb.

• När du har hittat ett företag du vill jobba på ska du ta reda på så mycket som möjligt om företagets mål och värderingar.

• Har du haft jobb tidigare kan du fundera över vad du lärde där både om dig själv och om arbetsplatsen.

• Om du studerar vid en högskola eller ett universitet är det viktigt att välja examensarbete med omsorg.

• Försök också att ordna en mentor från en arbetsplats du vill jobba på.

• Går du ett yrkesprogram på gymnasiet ska du vara noga med att välja en praktikplats som du tror stämmer bra överens med det du själv tycker om att göra.

• När du skriver ditt CV ska du tänka på att ta med fritidsengagemang, till exempel om du har varit ledare i någon idrottsförening.

• Har du rest utomlands under en längre tid kan du skriva vad du lärde dig om dig själv och om den nya kulturen på resan och om hur det kan vara till nytta på arbetsplatsen.

• Var flexibel när du letar efter jobb. Även om du bara får en tre månader lång anställning så kan kontakterna du knyter, och referenserna du får, vara värdefulla för framtiden.