Om idérummet

Idérummet är en plattform som ger moderna idéskapare ett nytt ansikte och en mötesplats där nya idéer kan förverkligas i ett nätverk med tiotusentals andra. Vi finns för att främja människors idéskapande och erbjuda stöd i processen när idéer ska förverkligas till levande verksamheter. Det kan vara alltifrån föreningar, projekt, företag, kooperationer, franchise med mera. Vi bejakar allas lika möjligheter att kunna starta och driva egna verksamheter.

Idérummet är till för dig som vill utveckla ett entreprenöriellt driv. Vår mission är att skapa kreativ styrka, så att en mångfald av människor kan starta, driva och förverkliga idéer.

Ladda upp idéannons här