Finansiering

Du har en idé och vill komma igång med ditt företag men utan kapital så kan det vara svårt att starta och driva företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på.

Privat investeringsavdrag:

Ett nytt så kallat investeraravdrag infördes den 1 december 2013. Det tillämpas på investeringar gjorda efter den 30 november 2013.

Investeraravdraget innebär att fysiska personer som förvärvar andelar i ett företag av mindre storlek i samband med företagets bildande eller vid en nyemission kan få göra avdrag för hälften av betalningen för andelar i inkomstslaget kapital. Avdrag ges med högst 650 000 kronor per person och år, vilket motsvarar förvärv av andelar för 1 300 000 kronor. Investerarnas sammanlagda betalning för andelar i ett och samma företag får uppgå till högst 20 000 000 kronor per år.

Exempel: Företaget Mindre AB erbjuder befintliga aktieägare att teckna nya aktier i företaget för 100 kronor styck. Företaget uppger att alla villkor för investeraravdraget är uppfyllda. Karl tecknar sig för 500 nya aktier, och han betalar 50 000 kronor för dessa.

Investeraravdragets storlek blir 25 000 kronor (hälften av 50 000 kronor), vilket ger en skattereduktion på 7 500 kr (25 000 kr x 30 %).  Läs mer på skatterverkets webbplats

Stöd från Arbetsförmedlingen
Det vanligaste starta eget bidraget, så kallat aktivitetsstöd, kan sökas hos Arbetsförmedlingen. Så här beskriver de vem som kan få stödet:

Du kan få aktivitetsstöd om du har en godkänd affärsidé och

  • är 25 år eller äldre
  • är eller riskerar att bli arbetslös
  • är anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.
  • I vissa fall kan stödet också ges till dig som inte har fyllt 25 år

Ersättningen gäller i sex månader och ligger på 223 kronor upp till 680 kronor per dag.
Läs mer på arbetsförmedlingens webbplats

VINNOVAs öppna och kommande utlysningar
VINNOVAs finansiering görs normalt inom ramen för något av de program som är under utlysning. Dessa kan ha antingen tidsbegränsade utlysningar eller vara kontinuerligt öppna för ansökan under den tid som programmet gäller. På denna sida visas utlysningar som är öppna eller som planeras. Här visas också internationella utlysningar där VINNOVA medverkar.

Länk till vinnovas utlysningar 

Starta eget lån från Almi
Almi som ägs av svenska staten, och dom ”lånar ut pengar när ingen annan gör det” och ger även rådgivning till dig som vill starta eller redan driver företag.
 

Crowdfunding med doneringar
På sajter som fundedbyme.com och kickstarta.nu kan man lägga upp projekt och samla in pengar – men utan att behöva ge ifrån sig aktier.

Riskkapital
För företag med hög tillväxtpotential och goda vinstmöjligheter kan det vara möjligt att skaffa finansiering från riskkapitalbolag och affärsänglar.Att ta in riskkapital innebär i de allra flesta fall också att riskkapitalbolaget blir delägare i företaget. Riskkapitalet kan möjliggöra att företaget har möjlighet att växa och utvecklas snabbare. Det kan vara svårt för många tillväxtbolag att i början få finansiering genom till exempel banklån och då kan riskkapital i olika former vara ett bra alternativ. För riskkapitalbolaget är det av yttersta vikt att de bedömer att ditt företag har möjlighet att växa och bli lönsamt och då gärna på en internationell marknad.

Starta eget