Video

De 10 myterna om entreprenörskap

By  | 

Några punkter som tas upp i denna utmärkta och pedagogiska video

  • Entreprenörskap handlar inte om en vinna-förlora-situation.
  • Entreprenörskap är inget extraordinärt fenomen. Det kan hända vem som helst.
  • Man utgår inte ifrån mål, utan sina medel.
  • Entreprenörer försöker inte förutse framtiden, de formar den.
  • Man förlitar sig aldrig på en enskild lösning till ett problem.
  • Affärsplaner underlättar inte att förutse framtiden.
  • Man föds inte till entreprenör.