Video

Natalia Brzezinski

By  | 

Natalia Brzenski är journalist, bloggare och samhällsdebattör. Hon är tillsammans med sin make, ambassadören Mark Brzenski, utsänd till amerikanska ambassaden i Stockholm för att representera USA i Sverige. Natalia har bjudit hem Giveitforward till sitt hem på residenset på amerikanska ambassaden på Djurgården. Ett vackert inrett hem som inte ser ut som andra ambassadhem, för här har leksakerna till Natalias dotter fått en central plats. Det skänker hemmet en avslappnad och kärleksfull atmosfär. Natalia pratar passionerat för kvinnors organisering och kvinnors empowerment. Det går inte att missa att hennes glöd för dessa frågor bottnar i ett djupt engagemang för hennes dotter. Natalia är engagerad både för kvinnors rättigheter idag, men också för att hennes dotter och andras döttrar ska få bättre villkor och möjligheter i framtiden.

Natalia börjar intervjun med att säga att hon är glad för nätverket Giveitforward som arbetar för att öka kvinnors makt och inflytande i samhället. Hon säger att när män startar liknande nätverk synliggörs osynliga jobb och affärsmöjligheter för varandra. Därför behöver kvinnors organisering också fokusera på att skapa möjligheter för varandra. Ett hinder mot kvinnors ”empowerment” är att kvinnor har sämre självförtroende än män. När internationella undersökningar har studerat män och kvinnor självförtroende när det gäller deras tro på sin förmåga, som exempelvis att starta företag, uppvisar män påtagligt större självförtroende. Natalias budskap till kvinnor är därför att våga tro på sin kompetens och förmåga. Kvinnor får inte tro att möjligheter dyker upp av att min sitter och väntar på dem. Ingen kommer att knacka på din dörr och erbjuda dig en möjlighet utan vidare. Du måste ut och skapa dig dina egna möjligheter. Därför är nätverk som Giveitforward viktiga för att synliggöra kvinnors osynliga möjligheter i samhället. Det är viktigt att kvinnor går samman och skapar större möjligheter för varandra.

Natalia pekar på ytterligare en utmaning för kvinnors ”empowerment”. Kvinnor har få förebilder och saknar mentorer idag. Kvinnor som har tagit sig till ledande positioner, har nått toppen utan större vägledning och mentorskap av andra kvinnor. Därför finns det ett gap mellan kvinnorna på toppositionerna och de yngre kvinnorna som vill komma dit i framtiden. För att synliggöra osynliga strukturer på arbetsmarknaden och slå sönder glastak, behöver kvinnor stödja varandra och vara mentorer för varandra. Många unga kvinnor behöver tro på sig själva som ledare och få höra av andra att de kan bli duktiga ledare. Trots att kvinnor är mer högutbildade än någonsin finns det osynliga strukturer och glastak som förhindrar att kvinnor kan uppleva lika möjligheter som män. Därför avslutar Natalia intervjun med följande inspirerande råd till kvinnor:

”Pull as you climb! When you climb that ladder you pull other women with you.”