Video

Ta ditt personliga varumärke på allvar

By  | 

Förr var det personliga varumärket något som var få förunnat, något endast de som faktiskt lyckats bra ansågs ha. Nu är det något som är nödvändigt för alla, i nästan alla branscher.

Att forma sitt personliga varumärke är en process, och det tar tid och arbete att bygga upp det. Enligt konsultföretaget Personal Branding Academy är det en rad faktorer som är grundstenar för ditt personliga varumärke:

  • Specialisten – Du måste vara bra inom ditt område.
  • Personligt ledarskap – Ha en tydlig bild av vem du själv är.
  • Personlighet – Framhäv dina bästa personlighetsdrag.
  • Särskiljande – Identifiera vad som skiljer dig från andra i branschen.
  • Synlighet – Var aktiv och synlig inom branschen.
  • Autentiskt – Var äkta och ärlig.
  • Helhetsintryck/samstämmighet – Du ska leva upp till det intryck du vill ge, både i det du säger och det du gör.
  • Konsekvent och uthållig – Håll det du lovar och lev som du lär.
  • Välvilja, sympati, goodwill – Du måste vilja bidra och göra nytta.

Rachel Botsman är författare, konsult och föreläsare inom ämnet ”kraften av samarbete”. I denna TED-video förklarar hon vad som är avgörande för ens personliga varumärke.