Yalla-Yalla-Café

Logo_yallayalla

Yalla Yalla café utgör tillgänglig sysselsättningsverksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning och som inte står till arbetsmarknadens förfogande. Med modellen social franchising har vi sociala arbetskooperativ som metod för rehabilitering, social inkludering och stödverksamhet för att komma närmare arbetsmarknaden. Vi rustar personer genom bla. främjandet av digitala och fysiska nätverk, meriterande sysselsättning och rehabiliterande insatser för att komma närmare arbetsmarknanden.

Den meningsfulla sysselsättningen handlar om att använda entreprenörskapet som verksamhetsidé genom att deltagarna får möjligheten att tveckla sina egna idéer och intressen på Idérummet (www.iderummet.se) Sysselsättningen består av en caféinspirerad idéverkstad och en webtidning för artiklar/intervjuer med inspirerade förebilder. Deltagarna utvecklar dolda talanger, provar på nya saker och hittar roliga intresseområden.

Vår sysselsättning handlar om kreativa uppgifter som ska främja dolda talanger och väcka nytt engagemang till liv. Därutöver är vår nisch att vi ökar anställningsbarheten genom vår C-inkubation och möjligheterna till egenanställning, samt stöd och matchning mot vårt stora arbetsgivarnätverk. Denna kombinerade nisch gör verksamheten särskilt intressant för målgruppen när det gäller att främja möjligheterna till att komma närmare arbetsmarknaden.

Utöver vad som har beskrivits ovan kommer det under mitten av 2016 att finnas möjlighet att inom ramen för sysselsättningsverksamheten att delta i ett kortare program för europeisk volontärtjänstgöring inom ramen för ERASMUS + Programmet är bara en vecka, men stärker och rustar varje deltagare på ett banbrytande sätt. Här får deltagaren kostnadsfritt och med bibehållet försörjningsstöd åka ut till Europa i ett program som främjar psykisk hälsa och ökar anställningsbarheten. Våra program handlar om att kombinera nyfikenhet för entreprenörskap med hälsoaktiviteter genom utbyten med Spanien och Tyskland. Detta med syfte att stärka den europeiska identiteten för unga vuxna med psykisk funktionsnedsättning.